Styrelse

Ordförande Beril Envall
  Mobilnr. 073 2671741
Mötessekreterare Kristina Berner
  Mobilnr. 076-8103185
Ledamot Désirée Larsén
  Mobilnr, 073-1541819
Kassör, vice mötessekreterare Roland Eriksson
  Mobilnr. 070-3266150
Ledamot Henning Norström
  Mobilnr. 070-2871574
Ersättare Mats Matsson-Frost
  Mobilnr. 072 5706130
Ersättare Hans-Erik Karis
  Mobilnr. 0704184998

Övriga medarbetare

Vaktmästare Hans-Erik Karis, Henning Norström
   
Inköpsansvarig Henning Norström
   
Lotteriansvarig Désirée Larsén
   
Mediaansvarig Roland Eriksson
   
Tävlingsledare Ingrid Envall, Roland Eriksson,
  Mats Matsson-Frost, Kristina Berner
   
Sponsoransvarig Beril Envall
   
Banor kommité Bertil Envall,  Lars Bysell, Henning Norström
   
Cafeteria kommité Sonja Danielsson, Ingrid Envall,  Britta Johansson, Maj-Britt Smångs